De Dutch Ragdoll Club wijst iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade, 


direct of indirect voortvloeiende uit de aanwezigheid van eventuele onjuistheden of onvolledigheden 


van de zich op de website van de Dutch Ragdoll Club bevindende informatie van de hand.

 

 

© 2004 Dutch Ragdoll Club